Velkommen til Hudlegene Tor Langeland og Gro Mørk på St Olavs plass

TOR LANGELAND AVSLUTTET SIN PRAKSIS PÅ ST OLAVS PLASS 27/4.

Tidligere pasienter og nye med henvisning er velkomne til samme sted til hudlege Gro Mørk.
Hun har overtatt praksisen med eksisterende lokaler, utstyr og journaler.

HVIS DU TRENGER HUDLEGE - TIME RASKT OG/ ELLER IKKE HAR HENVISNING:

Velkommen til Hudklinikken Jon Langeland på Youngstorget

Caroline Strandhagen

Hudlege

Jon Langeland

Hudlege

Anne Birgitte Thomas Nordal

Hudlege
Konsultasjon og behandling fra kr 1250
Hvis du trenger Hudlege - time raskt og/eller har henvisning: 
Gå til Hudklinikken.no eller bestill via PASIENTSKY
PASIENTSKY
© Copyright 2021 - Jon Langeland